Onaangename verrassing

Op deze pagina

  Column

  Vanwege zijn handicap kan Bas* niet fulltime werken. Voor mensen zoals Bas die vanaf hun jeugd een arbeidshandicap hebben, bestaat er een Wajong-uitkering. Deze uitkering wordt door het UWV uitbetaald als je door je handicap niet genoeg verdient om van te leven. Bas krijgt van het UWV te horen dat hij met terugwerkende kracht van een jaar recht heeft op een Wajong-uitkering. Goed nieuws voor iemand die het financieel niet breed heeft! In twee gedeelten ontvangt Bas het bedrag op zijn rekening en een begeleidende brief. Daarin staat beschreven wat Bas met terugwerkende kracht per dag van het UWV ontvangt.

  Bas is onaangenaam verrast wanneer hij het jaarlijkse aangiftebiljet inkomstenbelasting invult. Het blijkt dat hij bijna € 2.000 aan de Belastingdienst terug moet betalen. Dit komt omdat hij geen loonheffing zou hebben betaald over de nabetaalde Wajong-uitkering. Hij had verwacht  dat het UWV de loonheffing automatisch had ingehouden. Hij dient over deze onduidelijkheid  een klacht in bij het UWV. Het UWV legt uit dat het normaal gesproken altijd een brief meestuurt waarin de Wajonger wordt gewezen op de mogelijkheid van een naheffing. Dat is in dit geval niet gebeurd en het UWV laat hem weten dit erg vervelend te vinden. Toch vindt het UWV het te ver gaan om de verantwoordelijkheid geheel bij zichzelf te leggen. Van elke Nederlandse burger mag immers verwacht worden dat hij op de hoogte is dat bij hogere inkomsten ook meer belasting betaald moet worden. Daar moet Bas het maar mee doen.

  Met de hulp van zijn ouders schakelt Bas ons in. 'Het UWV heeft een fout gemaakt maar verder mag ik het zelf uitzoeken!', schrijft hij mij. De naheffing komt voor Bas als een nare verrassing en betekent een gevoelige aanslag op zijn financiën. Hij baalt dat het UWV hem hierin niet financieel tegemoet wil komen. Ik start een onderzoek. Het probleem is niet zozeer dat Bas niet weet dat een hogere uitkering leidt tot meer loonbelasting. Nee, de kern van het probleem is dat Bas dacht dat het UWV loonheffing in had gehouden op zijn uitkering. Het UWV heeft hem niet goed geïnformeerd.

  Ik kom tot de conclusie dat het UWV Bas inderdaad beter had moeten informeren. Omdat het UWV geen betalingspecificatie heeft gestuurd, kon Bas niet weten dat er geen loonheffing was ingehouden. Met als gevolg dat Bas nu wordt geconfronteerd met deze forse naheffing. Het UWV laat weten dat zij wel over schadevergoeding wil beslissen, maar dan moet Bas eerst formeel een verzoek om schadevergoeding indienen. Dit vind ik niet redelijk. Ik stel aan het UWV voor om Bas financieel tegemoet te komen. Dat is inmiddels gebeurd. Het UWV neemt de helft van de naheffing voor eigen rekening. Samen met de aan Bas aangeboden excuses is dit een gebaar dat het vertrouwen van Bas in het UWV kan herstellen.

  * Om privacyredenen is de naam veranderd