Een kwestie van vertrouwen

Op deze pagina

  Column

  Met het geven van goede informatie kan de overheid zich dienstbaar opstellen ten opzichte van burgers en bedrijfsleven. Maar soms is die informatie te veel van het goede en ontstaat er door die informatie veel ellende. Meneer Janssen weet daarover mee te praten.

  Door een ongeluk op zijn werk raakt meneer Janssen deels arbeidsongeschikt en hij kan een tijd niet werken. Gelukkig lukt het hem op een gegeven moment weer aan de slag te gaan. Alleen is dit niet van lange duur. Janssens werkgever belt het Klant Contact Centrum van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Een medewerker van het Centrum vertelt de werkgever dat meneer Janssen in een andere baan al eens arbeidsongeschikt was. Maar dit had die medewerker nooit mogen vertellen! Te laat. De werkgever gebruikt mede deze informatie in een ontslagprocedure tegen meneer Janssen. Met een advocaat vecht hij zijn ontslag nog aan. Helaas tevergeefs. Hij raakt zijn baan kwijt. Dat terwijl het UWV terugkeer naar werk hoog in het vaandel heeft staan.

  Deze fout van het UWV heeft grote financiële en emotionele gevolgen. Janssen is veel geld kwijt aan zijn advocaat, hij is werkloos en zijn vertrouwen in het UWV is helemaal weg. Pijnlijk genoeg is hij vanwege zijn WAO-uitkering gedwongen in de toekomst met het UWV in contact te blijven. Meneer Janssen klaagt bij het UWV over hun fout. Het UWV vat de zaak ernstig op en ontslaat de verantwoordelijke medewerker direct. Ook biedt het UWV meneer Janssen excuses aan. Maar deze excuses zijn niet genoeg om Janssens vertrouwen in het UWV te herstellen.

  Hij stapt met zijn klacht naar mij. Ik meen dat in deze situatie een gesprek tussen meneer Janssen en het UWV kan helpen bij herstel van zijn vertrouwen. In dit gesprek vertelt meneer Janssen welke bijdragen hij van het UWV verwacht voor verbetering van zijn situatie. Zo wil hij graag dat het UWV zich extra inzet om hem weer aan het werk te helpen. Het UWV belooft dit. Ook vraagt hij vergoeding van de gemaakte advocaatkosten van 5000,- euro. Dit weigert het UWV omdat ze niet officieel aansprakelijk zijn voor deze kosten.

  De opstelling van het UWV brengt voor meneer Janssen onvoldoende verandering. En Janssen vertrouwen in het UWV neemt nóg verder af. Ik vraag daarom de Raad van Bestuur van het UWV de advocaatkosten alsnog te vergoeden. Met zo'n gebaar kan het UWV tonen dat het zich Janssens situatie aantrekt en kan zijn vertrouwen herstellen. Het UWV weigert. Een persoonlijk gesprek van mij met een lid van de Raad brengt hen ook niet op andere gedachten.

  Deze opstelling van het UWV stelt me teleur. Door hun fout verloor meneer Janssen zijn vertrouwen in het UWV. Het vergoeden van de kosten kan bijdragen tot herstel van vertrouwen. Ik vind dat het UWV zich te formeel opstelt en zich niet realiseert dat je soms iets extra’s moet doen om een ernstige vertrouwensbreuk als deze te herstellen.

  * Om privacyredenen is de naam veranderd