2021/166 De RVO hoefde terecht geen oplossing meer te zoeken

Publicatienummer
2021/166
Brief
19 november 2021

Door technische problemen kon meneer zijn offerte niet op tijd versturen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Toen hij de RVO hierover wilde bellen, kreeg hij niemand aan de lijn.

Een paar dagen later liet de RVO meneer weten dat zijn offerte te laat ingestuurd was. En dat zijn offerte hierdoor niet werd doorgestuurd naar de beoordelingscommissie. Hier was meneer het niet mee eens. Hij diende daarom een klacht in bij de RVO.

In een reactie legt de RVO uit waarom de offerte niet alsnog naar de beoordelingscommissie is gestuurd. Meneer liet namelijk pas na de reactie van de RVO weten waarom hij zijn offerte te laat had gestuurd. Door deze te late melding kon de RVO niet meer onderzoeken wat een passende oplossing (maatwerk) zou kunnen zijn. Omdat meneer het niet eens is met de reactie van de RVO, neemt hij contact op met de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman onderzoek de klacht. Hij vraagt de RVO om te reageren op de klacht van meneer. Uit deze reactie blijkt dat de RVO en het projectteam op de dag van de einddatum telefonisch en per e-mail bereikbaar waren. Er is niet gebleken dat meneer op een andere manier (op tijd) contact heeft gezocht met de RVO. Als hij dit wel gedaan had, dan had de RVO nog mee kunnen denken over een passende oplossing om de einddatum alsnog te kunnen halen. Nu meneer pas na de einddatum liet weten waarom hij te laat was, was zoeken naar een passende maatwerkoplossing niet zinvol meer. De RVO hoefde dit dan ook niet meer aan te bieden.