Veteranenombudsman verkent positie ex-partners veteranen

Nieuwsbericht
soldaten staan naast elkaar opgesteld. Alleen de benen zijn zichtbaar

De Veteranenombudsman Reinier van Zutphen wil meer inzicht krijgen in de problemen waar ex-partners van veteranen tegenaan lopen. Hij ontvangt regelmatig signalen van ex-partners van veteranen die door hun uitzending fysiek of psychisch letsel hebben opgelopen. Ex-partners hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ondersteuning van veteranen, maar vinden dat Defensie daar onvoldoende oog en waardering voor heeft. De Veteranenombudsman onderzoekt of er verandering voor de ex-partners wenselijk en/of mogelijk is.

De partners hebben onder moeilijke omstandigheden, veelal veroorzaakt door PTSS, hun partner jarenlang ondersteund en hun gezin draaiende gehouden. Als gevolg van de problemen liep hun relatie uiteindelijk stuk. Ex-partners blijven soms achter met schulden, die verband houden met uitzending-gerelateerde problemen van de veteranen. Of zijn zelf ziek geworden door de spanningen die het leven met een partner met PTSS met zich meebrengt.

De Veteranenwet biedt voor veteranen en hun relaties een raamwerk voor zorg en ondersteuning. Ex-partners kunnen hier geen rechten aan ontlenen, maar in een enkel geval doet Defensie wel een handreiking. De Veteranenombudsman wil meer inzicht krijgen in de problematiek.  Naast de ervaringen van ex-partners die een klacht indienden, wil hij weten of de betrokken organisaties misschien ook tegen problemen aanlopen. Hij  heeft daarom vragen gesteld aan de minister van Defensie en hij organiseert hij een rondetafelgesprek met  betrokken organisaties.