Update: reactie op aanbevelingen rapport Verlies Nederlanderschap

Nieuwsbericht
Foto van een Nederlands paspoort


Op 10 mei 2016 kwam het rapport van de Nationale ombudsman uit over het verlies van het Nederlanderschap door (ex-)Nederlanders in het buitenland.

Aanbevelingen

De Nationale ombudsman concludeert in dit rapport dat de burgers van de overheid mogen verwachten dat zij hen actief, adequaat en tijdig informeert over de mogelijkheid van verlies van het Nederlanderschap. Dit is niet altijd gebeurd, in die zin is de overheid tekort geschoten.

Om die reden deed de Nationale ombudsman de volgende aanbevelingen aan de betrokken ministers (van V&J, BZ en BZK):

  • zorg voor goede algemene voorlichting over de nationaliteitswetgeving in binnen-en buitenland
  • zorg tevens voor manieren om juist de mensen die het aangaat actief en gericht te informeren
  • voorkom dat mensen tegen hun wil en zonder het te weten hun Nederlanderschap verliezen. Zorg er voor dat mensen bij wie dit gebeurd is een mogelijkheid van herstel krijgen. Voorkom dat mensen onevenredige inspanningen hoeven te doen om hun Nederlanderschap te behouden.

Uitstel van de reactie

De ministers hebben medio juli laten weten meer tijd nodig te hebben dan de gebruikelijke drie maanden voor hun reactie. De reactie wordt nu in de eerste week van september verwacht.

Wat gebeurde er verder?

  • over dit onderwerp werden op 20 mei ook Kamervragen gesteld. De ministers hebben deze vragen op 17 juni 2016 (deels) beantwoord (zie bijlage)
  • het amendement (nr.32) van de leden Sjoerdsma en Voortman tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap werd aangenomen