Reinier van Zutphen beëdigd als Nationale ombudsman

Nieuwsbericht
Foto van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Dinsdag heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, Reinier van Zutphen beëdigd als Nationale ombudsman. Van Zutphen zegt in een eerste reactie: 'De overheid moet zich goed realiseren welke invloed zij heeft op het dagelijks leven van mensen.'

Van Zutphen neemt eerst de tijd om zich in te werken als Nationale ombudsman. 'Maar ik merk dat de onderwerpen en klachten van burgers zich vanzelf aandienen, zoals de decentralisatie van taken van de Rijksoverheid naar gemeenten.' De ombudsman organiseert half april een congres voor gemeenteraadsleden en burgemeesters en wethouders over de gemeentelijke klachtbehandeling.

Andere onderwerpen die momenteel zijn aandacht vragen zijn de problemen rond de uitbetaling van PGB's en het grote aantal klachten dat de ombudsman vorig jaar ontving over de Belastingdienst. Stuk voor stuk onderwerpen waarbij de impact groot is op het dagelijks leven van burgers.

Van Zutphen (Wageningen, 1960) heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Sinds 2012 was hij president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Deze ervaring neemt hij mee in zijn functie als Nationale ombudsman: 'In mijn jarenlange ervaring als rechter heb ik geconstateerd dat als mensen, burgers én overheid, beter naar elkaar hadden geluisterd, ze uiteindelijk geen rechter nodig zouden hebben.' In februari stemde de Tweede Kamer over de benoeming van Van Zutphen. Zijn ambtstermijn begint vandaag en duurt 6 jaar.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instituut dat jaarlijks ruim 36.000 klachten ontvangt van mensen over hun probleem met de overheid. Nadat Alex Brenninkmeijer op 31 december 2013 afscheid nam, heeft  Frank van Dooren het ambt van Nationale ombudsman waargenomen. Van Dooren gaat per 1 april met pensioen.