Zoetermeer betrok omwonenden onvoldoende bij bouw moskee

Nieuwsbericht
Foto van groep mensen om tafel

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat bij de planning van een islamitisch cultureel centrum/moskee in Zoetermeer het College van B&W actieve deelname van de burger niet heeft bevorderd. Dit schrijft de ombudsman in een recent verschenen rapport. Het Bewonersinitiatief 'Seghwaert in Protest' voerde een lange strijd tegen het College rond de planning van een islamitisch cultureel centrum/moskee in de wijk Seghwaert.

Hoewel het college en de gemeenteraad de uitgangspunten serieus hebben opgepakt, is in de loop van de tijd de situatie geëscaleerd. Brenninkmeijer: 'Het vertrouwen is afgekalfd en het lijkt alsof het College geen goed meer kan doen. Dat is jammer, vooral omdat dit afkalvend vertrouwen moeilijk herstelbaar is.' Als blijkt dat er problemen rijzen, moet zo snel mogelijk een tussenstap zoals mediation worden gezet waarmee het vertrouwen hersteld kan worden.

Een tweede klacht van het bewonersinitiatief, over het actief aanbieden van de grond aan de Islamitisch Culturele Vereniging, verklaarde de ombudsman niet gegrond.