Ombudsman onderzoekt Sociale Werkvoorzieningen

Nieuwsbericht
Foto van mensen die werk doen aan een lopende band

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW). Werknemers die in WSW verband werken vormen een kwetsbare groep. De ombudsman heeft signalen gekregen dat deze werknemers in de praktijk door de manier van werken onder druk komen te staan door wat op de werkvloer van hen verwacht wordt. De werknemers zouden zich onvoldoende beschermd voelen.

De Nationale ombudsman heeft verschillende signalen ontvangen dat WSW werknemers zich soms onder druk gezet voelen. Deze signalen houden in dat er spanning kan bestaan tussen het aannemen van werkzaamheden door hun WSW werkverband en de eisen die vervolgens aan hun werk en prestaties gesteld worden.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van WSW en die verantwoordelijkheid wordt door een wethouder gedragen, maar de uitvoering van de WSW is veelal overgedragen aan zelfstandige organisaties. Voor de Nationale ombudsman is het de vraag in dit onderzoek wat werknemers in de WSW gelet op hun kwetsbaarheid in redelijkheid voor waarborgen kunnen verwachten van de gemeente.

De ombudsman voert in het kader van dit onderzoek gesprekken met organisaties die WSW'ers bijstaan en met WSW'ers zelf. Bij een aantal gemeenten wordt documentatie opgevraagd en zullen gesprekken gevoerd worden met betrokkenen bij WSW werkverbanden.

Er is een politieke discussie gaande over de toekomst van de WSW en de ombudsman zal in zijn onderzoek zich niet met die discussie bezig houden. Ook zal hij geen algemeen onderzoek doen naar het concrete werkklimaat in de WSW-bedrijven.

Het onderzoek wordt naar verwachting dit jaar afgerond.