Minderjarige arrestanten in politiecellen

Nieuwsbericht
Foto van iemand die de tralies van een gevangenisdeur vasthoudt

Bij bezoek van ouders aan minderjarige arrestanten in politiecellen zou fysiek contact zonder beperkingen mogelijk moeten zijn.
Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport 'Bezoek van ouders aan minderjarigen in politiecellen' van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

Aanleiding is een klacht van ouders van een 15-jarige jongen die vanwege de verdenking van een ernstig strafbaar feit in verzekering werd gesteld op het politiebureau in Ede. De ouders gingen iedere dag bij hun zoon op bezoek. Dit bezoek kon alleen maar plaatsvinden in een ruimte waarin zij volledig van elkaar waren gescheiden door een glazen wand. Ouders en zoon hadden hier grote moeite mee.
Omdat de ouders van mening waren dat deze situatie niet in overeenstemming is met Kinder- en mensenrechten klaagden zij eerst bij de korpsbeheerder Gelderland-Midden. Die heeft de klacht ongegrond verklaard.
Vervolgens hebben de ouders een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman. Rond dezelfde tijd kwamen bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman signalen naar voren dat ook in het arrestantencomplex van de politie Utrecht bezoek van ouders aan hun minderjarige kinderen volledig achter glas plaatsvond. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben daarop gezamenlijk onderzoek gedaan. Ook zijn de situaties ter plaatse bekeken. Verder is er een enquête uitgezet onder negen andere politiekorpsen, om te inventariseren op welke wijze het bezoek van ouders aan minderjarigen in politiecellen op andere plekken plaatsvindt.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman concluderen op grond van geldende verdragen en (inter-)nationale regelgeving dat onbeperkt fysiek contact mogelijk moet zijn bij bezoek van ouders aan minderjarige kinderen in politiecellen. De politie moet onbeperkt fysiek contact als uitgangspunt nemen bij bezoek. De situaties zoals deze nu zijn in het politiebureau in Ede en in het arrestantencomplex van de politie Utrecht in Houten voldoen hier niet aan. De klacht over de politie Gelderland-Midden is dan ook gegrond. De situatie in Houten is op dat punt evenmin behoorlijk.