Boetes aan houders ov-jaarabonnement funest voor vertrouwen in overheid

Nieuwsbericht
Foto van een spoorlijn

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft aan minister Schultz van Haegen aandacht gevraagd voor het probleem dat houders van een ov-jaarabonnement een boete krijgen als zij vergeten in- of uit te checken tijdens hun reis met het openbaar vervoer. Deze boete wordt uitgedeeld door Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA). Brenninkmeijer is van mening dat het krijgen van die boete niet te verklaren is voor reizigers omdat zij immers beschikken over een geldig en betaald abonnement en dus niet ‘zwart reizen’. Volgens de Nationale ombudsman is dat funest voor hun vertrouwen in de overheid. Hij vraagt Schultz van Haegen te kijken welke mogelijkheden er zijn om deze boetes te voorkomen.

Reizigers met een ov-jaarabonnement kunnen een jaar lang gebruik maken van het gehele openbaar vervoer. Aan het begin en einde van de reis en bij overstappen moeten zij sinds de invoering van de ov-chipkaart aldoor in- en uitchecken. Doen zij dit niet, dan wordt dit gezien als “het verstoren van de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang door misbruik te maken van voorzieningen”. De ombudsman ontving een brief van een man die dit was overkomen en een boete kreeg van een BOA. Voor hem was het niet te begrijpen dat hij als zwartrijder werd behandeld terwijl hij aan het begin van het jaar een ov-jaarabonnement had gekocht. Het is bekend bij de ombudsman dat meer mensen te maken hebben met dit probleem. Omdat hij in dit geval niet bevoegd is onderzoek hiernaar in te stellen, heeft hij de aandacht van de minister in zijn algemeenheid voor dit probleem gevraagd en de oplossing ervan.

De ombudsman heeft er begrip voor dat het in- en uitchecken belangrijk is om vervoersbedrijven inzicht te geven in vervoersbewegingen. Hij vindt echter dat het te ver gaat dat abonnementhouders, hoewel vast staat dat zij voor de reis betaald hebben, toch beboet worden omdat zij zijn vergeten in en uit te checken.