WW en recht op kinderopvangtoeslag

Nieuwsbericht
Foto van kinderen op een speeltoestel

De Nationale ombudsman heeft minister Kamp van Sociale Zaken een brief gestuurd over de WW en het recht op kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2012 is de termijn waarop WW-gerechtigden kinderopvangtoeslag kunnen krijgen verkort naar drie maanden. De ombudsman maakt zich zorgen om het korte tijdsbestek waarin de wetswijziging geaccepteerd is en de datum van inwerkingtreding.

De ombudsman wijst op het belang van goede voorlichting. Hij vraagt de minister het UWV en Belastingdienst/Toeslagen goede instructies aan hun belagenten te geven en hen op het hart te drukken de betreffende burgers te voorzien van goede en adequate informatie op dit punt.