Ombudsman vraagt Rutte om inlossing ereschuld veteranen

Nieuwsbericht
Foto van een militair

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, doet een appèl op minister-president Mark Rutte persoonlijk, om op korte termijn de schadeloosstelling voor gewonde veteranen, waaronder PTSS-gevallen te regelen. In 2010 is door bemiddeling van de Nationale ombudsman een principeakkoord tussen de militaire vakbonden en het ministerie van Defensie tot stand gekomen. Er werden concrete uitgangspunten vastgesteld voor een aanvullende bestuursrechtelijke regeling voor deze zogenaamde ‘oude gevallen ’. Een jaar en ruim drie maanden later is er nog niets gebeurd.

‘Ook in de huidige begroting zijn geen gelden opgenomen voor deze veteranen’ schrijft de ombudsman. ‘Ik stel u de vraag of Nederland wel behoorlijk handelt door deze kwestie van kabinet naar kabinet en van begroting naar begroting te slepen en door die besluiteloosheid de kwestie op deze wijze uiteindelijk afschuift naar de rechter. Dat zou in mijn ogen voor het kabinet de eer te na moeten zijn’ aldus de ombudsman.

Het gaat hier om een groep veteranen die als gevolg van een uitzending van vóór 1 juli 2007 beschadigd zijn teruggekomen. Na vaststelling van hun verwonding en toekenning van een Militair Invaliditeits Pensioen (MIP) konden zij niet afdoende schadeloos gesteld worden. Veteranen van missies van latere datum hebben wel een afdoende regeling voor de vergoeding van restschade.