Ombudsman ontvangt 600 meldingen over zorgkantoren

Nieuwsbericht
Foto van een verzorgster met een oudere vrouw

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft 612 meldingen ontvangen over zorgkantoren. Voor een onderzoek naar de kwaliteit van de AWBZ-uitvoering door zorgkantoren opende hij in maart een meldpunt waar burgers hun positieve en negatieve ervaringen met zorgkantoren konden melden.

De meldingen gaan in het overgrote deel over drie onderwerpen: administratieve organisatie, behulpzaamheid en informatieverstrekking. Brenninkmeijer: 'Ik vind het een groot probleem dat de informatieverstrekking niet in orde is. Bij verhuizingen van de ene regio naar de andere raken papieren zoek. Of mensen krijgen tegenstrijdige, onduidelijke of onvolledige informatie.' Op basis van de meldingen constateert Brenninkmeijer een tekort aan inlevingsvermogen: 'burgers hebben hulp nodig, dan is maatwerk noodzakelijk'. Maar hij heeft ook ongeveer 130 reacties van tevreden burgers ontvangen.

Onderzoek naar dienstverlening

In maart startte de ombudsman een onderzoek naar de kwaliteit van de AWBZ-uitvoering door zorgkantoren. Hij stelde een klachtenboek samen met een aantal negatieve ervaringen van burgers met zorgkantoren. Om te beoordelen of het geschetste beeld van de aard en omvang van de problematiek klopte, opende hij een meldpunt op zijn website. Daar konden burgers tot 8 april hun positieve en negatieve ervaringen met een zorgkantoor melden. Hierop ontving hij 612 meldingen: 80% negatief en 20% positief.

Binnenkort spreekt de ombudsman de managers van de zorgkantoren en vraagt hij hen om concrete oplossingen. Voor de zomer maakt de ombudsman de resultaten van dat gesprek en de verbeterplannen van de Zorgkantoren bekend.

Zorgkantoren voeren AWBZ uit

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering en vergoedt een aantal kosten van langdurige zorg. De AWBZ-gerechtigden hebben met het zorgkantoor te maken voor de toekenning van het persoonsgebonden budget (pgb), de uitkering van bedragen, de verrekening van sommige eigen bijdragen en de verantwoording van de besteding van het pgb. Verder koopt het zorgkantoor passende zorg in bij diverse zorgaanbieders voor de zorg in natura.