Visum

Waar gaat uw vraag over?

Is uw visumaanvraag afgewezen? Of reageert de IND niet op uw bezwaar? De Nationale ombudsman helpt u graag verder als u hierover een vraag hebt. Ook met andere vragen of klachten over de IND helpen wij u graag op weg. 

Jongeren in de klas leren Nederlands

Mijn vraag gaat over