Studiefinanciering

Hebt u een vraag over studiefinanciering voor DUO? Hoort u bijvoorbeeld niets over uw aanvraag? Is uw studiefinanciering bijvoorbeeld stopgezet of moet u studiefinanciering terugbetalen? Op deze pagina helpen wij u verder. Ook als u een andere vraag hebt over studiefinanciering.

Studenten in bibliotheek

Mijn vraag gaat over

 • DUO heeft mijn studiefinanciering stopgezet

  Heeft DUO uw studiefinanciering stopgezet en bent u het daar niet mee eens? Dat is vervelend, zeker als u daardoor minder te besteden hebt. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van DUO. Hiervoor moet u een brief schrijven aan DUO.

  Stel uw vraag eerst aan DUO zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij DUO? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Het inkomen van mijn ouders telt mee voor mijn studiefinanciering

  Om te bepalen hoeveel studiefinanciering een student krijgt, kijkt DUO onder andere naar het inkomen van de ouders. Maar hebt u geen contact meer met een van uw ouders, of is er ruzie? Dan kunt u DUO vragen om dit inkomen niet mee te laten tellen. Het moet dan wel duidelijk zijn dat er een langdurig, ernstig conflict is. Daarom vraagt DUO onder andere een verklaring van u, en eventueel ook van uw ouder of ouders.

  Stel uw vraag eerst aan DUO zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij DUO? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik hoor niets over mijn aanvraag voor studiefinanciering

  Hebt u studiefinanciering aangevraagd bij DUO, maar krijgt u geen reactie? Dat is erg vervelend, zeker als u hierdoor minder te besteden hebt dan u had verwacht.

  Het kan een aantal weken duren voordat DUO op uw aanvraag reageert. Maar heeft u na acht weken na uw aanvraag nog niets gehoord? Dan kunt u DUO verplichten om alsnog te reageren. U stelt DUO dan ‘in gebreke’. Dit doet u via een formulier op de website van DUO. 

  Stel uw vraag eerst aan DUO zelf. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij DUO? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555