Over ons

De Nationale ombudsman is er ook voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Loopt u vast bij de overheid, of voelt u zich niet juist behandeld? Dan kunt u ons inschakelen.

Overheden op de BES-eilanden

Op de eilanden kunt u met verschillende overheden te maken krijgen. Met rijksoverheidsinstanties zoals de Koninklijke Marechaussee , de politie, het Openbaar Ministerie. Of Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst of Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). Daarnaast zijn er lokale overheidsinstanties zoals de (onderdelen van de) openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Sinds 2010 behandelt de Nationale ombudsman klachten over rijksoverheidsinstanties op de eilanden. En sinds 2012 ook klachten over de lokale overheidsinstanties, ook wel openbare lichamen genoemd.

Klacht over een overheidsinstantie

De overheid moet ervoor zorgen dat alle wetten en regels goed uitgevoerd worden. Dat lukt niet altijd. Er kan iets misgaan tussen u en de overheid. Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Hulp van de Nationale ombudsman is gratis. Gaat het om een klacht over een instantie van de rijksoverheid? Dan moet u eerst een klacht bij die instantie indienen. Als u er dan samen niet uitkomt, kunt u bij ons terecht. Een klacht over een lokale overheid kunt u direct bij ons indienen.

Direct oplossen of onderzoek

Hebt u een klacht bij ons ingediend? Dan hoort u binnen drie weken wat we voor u kunnen doen. Als een probleem gemakkelijk op te lossen is, doen we dat meteen. Bij een ingewikkelder klacht doen we uitgebreid onderzoek. Dit kost meer tijd, maar we houden u hiervan op de hoogte. Na het onderzoek leest u in een rapport wat het oordeel van de Nationale ombudsman is. Of uw klacht terecht is en wat de overheid kan doen om haar dienstverlening te verbeteren.

Hebt u een klacht? Laat het ons weten

Geef bij uw klacht uw adres, e-mailadres en telefoonnummer door. En beschrijf kort om welke instantie het gaat, en wat het probleem is. Vertel ook wat u zelf al hebt gedaan om het op te lossen.

Geef uw klacht direct online door via het digitale klachtenformulier

Of stuur een brief of een ingevuld papieren klachtenformulier naar:

Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag
Nederland