Archief

Rapport

2009/264

Verzoeker woont in een nieuwe woonwijk in de gemeente Roermond. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van speelplaatsen. Begin 2008 is begonnen met de inrichting van de openbare ruimte. In het door de projectontwikkelaar verspreide huis-aan-huisblad…
Rapport

2009/263

De douane op Schiphol had tien goederen van verzoeker aangemerkt als namaak. Verzoeker wilde geen afstand van de goederen doen, waarna ze in beslag werden genomen. Hij kreeg een transactievoorstel om alsnog afstand te doen en nam contact op met een…
Rapport

2009/262

Verzoekers, inwoners van de gemeente Cuijk, klagen erover dat het regionale politiekorps Brabant-Noord op zondag 14 september 2008 geen enkele actie heeft ondernomen naar aanleiding van hun drie (anonieme) klachten over geluidsoverlast, veroorzaakt door…
Rapport

2009/261

Verzoeker had een crimineel verleden en was een bekende van de politie. Verzoeker stond in de politiesystemen geregistreerd met code 'V' (Victor ofwel vuurwapengevaarlijk). Verzoeker raakte op 24 augustus 2006 betrokken bij een verkeersincident. De politie…
Rapport

2009/260

Verzoeker ontving een Bwoo-uitkering van het UWV. In 2003 en 2004 werd de hoogte van de uitkering aangepast waardoor een vordering ontstond. Per 1 januari 2006 werd deze vordering van het UWV overgenomen door KPMG, in opdracht van het ministerie van OCW.…
Rapport

2009/259

Op 27 september 2006 fietste verzoeker nabij het Centraal Station in Amsterdam. Op een in die omgeving gelegen fietspad had een ongeval plaatsgevonden. Een daar aanwezige politieambtenaar verzocht fietsers af te stappen en hun weg lopend te vervolgen. Deze…
Rapport

2009/258

Op 2 april 2008 fietste verzoekster over de Stadionweg in Amsterdam. Een politieambtenaar hield haar stil, omdat zij een rood verkeerslicht zou hebben genegeerd. De politieambtenaar vertelde verzoekster dat zij hiervoor een bekeuring zou krijgen. Op…
Rapport

2009/257

Verzoekers bagage werd door de Douane op Schiphol gecontroleerd. Volgens verzoeker was het discriminatie dat hij voor een controle uit de stroom reizigers werd gepikt. Verzoeker zegt dat hij de enige negroïde man was in zijn vlucht en in de groep reizigers…
Rapport

2009/256

De Belastingdienst/Haaglanden verleende verzoeker een Voorlopige Teruggaaf (VT) voor 2005, 2006 en een deel van 2007. Naar aanleiding van het opleggen van definitieve aanslagen werden deze VT's teruggedraaid en diende verzoeker de ten onrechte ontvangen…
Rapport

2009/255

Verzoekster wilde in overleg met haar re-integratiecoach van het UWV een Wsw-indicatie bij het UWV WERKbedrijf aanvragen. Voorafgaand aan de aanvraag, moest een aanmeldingsprocedure gevolgd worden. Tussen het moment van aanmelden en de beslissing op de…