Verhalen van anderen

Op deze pagina

  Heeft u een probleem met een overheidsinstantie? En komt u er samen met die instantie niet uit? U bent niet de enige. Jaarlijks helpt de Nationale ombudsman duizenden mensen. Zoals Iris, meneer Klein Haneveld en mevrouw De Keijzer-Steur. Bekijk hieronder hun verhalen.
   

  Probleem met de Belastingdienst

  "Terug van het Belastingkantoor zat ik huilend op de fiets."
  Mevrouw De Keijzer heeft haar echtgenoot verloren. In die verdrietige periode krijgt ze bericht van de Belastingdienst dat ze geld terugkrijgt: inkomstenbelasting van haar overleden man. Maar dat geld komt maar niet. Ook niet als ze erover belt. Ook niet als ze langsgaat bij het Belastingkantoor. Totdat ze het zat is en de Nationale ombudsman inschakelt. Met een paar weken staat het geld eindelijk wel op haar rekening. En ze krijgt er een grote bos bloemen bij van de Belastingdienst.


  Probleem met het AMK, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

  "Niemand nam me serieus vanwege het rapport van het AMK."
  Het AMK brengt een rapport uit over Iris... zonder Iris ooit daarover gesproken te hebben. Dit rapport beschrijft of Iris wel of niet voor haar dochter kan zorgen. Maar het klopt niet volgens Iris! Dat moet zo snel mogelijk worden rechtgezet. Iris dient een klacht in bij het AMK. En nog eens. Maar ze krijgt geen gehoor. Ze is wanhopig. Daarom dient ze een klacht in bij de Nationale ombudsman. Die neemt haar gelukkig wel serieus.


  Probleem met het UWV

  Leon zit in de Ziektewet en moet gekeurd worden. Dat loopt mis. Hij vindt het allemaal heel onprettig verlopen en had meer verwacht van het UWV. Er is nauwelijks aandacht voor zijn problemen. Hij dient een klacht in over de gang van zaken tijdens de keuring, maar komt er met het UWV niet uit. Leon vraagt de Nationale ombudsman om te bemiddelen. Gelukkig verbetert dat de relatie. Leon krijgt een vast contactpersoon bij het UWV. En de keuringsartsen krijgen aandacht voor het omgaan met mensen met een vorm van autisme.


  Probleem met de zorgtoeslag

  "Ik dacht: straks komen ze mijn spullen in beslag nemen."
  Niets dan zorgen, heeft meneer Klein Haneveld over zijn zorgtoeslag. Hij moet teveel ontvangen toeslag terugbetalen. Dat is vervelend, maar het is niet anders. Hij laat het bedrag inhouden op de toeslag die hij nu ontvangt en denkt het geregeld te hebben. Totdat de deurwaarder op zijn stoep staat. Wat nu? De Nationale ombudsman lost het op.


  Probleem met het Waterschap

  "Dezelfde beplanting als de buren, maar die van ons moest weg."
  Mevrouw Van der Pol woont aan een dijk. Al jaren beplant zij, net als al haar buren, de dijk met bodembedekkers. Dat kost een hoop geld, maar dan ziet alles er wel netjes uit. Ze heeft net voor 8000 euro nieuwe planten erin gezet als het waterschap komt inspecteren. De dijk is namelijk eigendom van het waterschap. Volgens de inspectie moeten alle planten eruit. Haar planten welteverstaan en niet die van haar buren. Dat is niet eerlijk. En dat vindt de Nationale ombudsman ook. Hij zorgt ervoor dat de planten mogen blijven staan.


  Probleem met het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

  "Binnen twee weken hadden we de zorgindicatie binnen."
  Meneer heeft zorg nodig. En die krijgt hij gelukkig al jaren. Ruim op tijd vraagt hij een nieuwe indicatie aan voor de komende vijf jaar. Want als je zorg wilt inkopen, heb je eerst een indicatie nodig van het CIZ. Vervolgens blijft het stil. Ook herhaaldelijk bellen levert niets op. Het duurt zolang dat alle hulp uiteindelijk naar huis gestuurd moet worden. Als er daarna ook nog iets misgaat bij het zorgkantoor zit meneer maanden zonder hulp. Totdat hij met zijn vrouw de Nationale ombudsman inschakelt. Dan is het snel geregeld. Wat een opluchting!