Raadbaak: online community voor professionals

De Nationale ombudsman faciliteert een community speciaal voor professionals: de Raadbaak. Op dit online platform delen professionals van verschillende organisaties kennis met elkaar en de Nationale ombudsman, worden praktische vragen beantwoord en knelpunten gesignaleerd. Met als doel om burgers die in de knel zijn gekomen sneller en nog effectiever te kunnen ondersteunen.

De Raadbaak is ontstaan vanuit de behoefte van verschillende intermediairs om onderling te kunnen sparren. Daarnaast was er ook de wens vanuit zowel intermediairs als de Nationale ombudsman om signalen van burgers in de knel sneller te herkennen en hen verder op weg te helpen. Het doel van de Raadbaak is dan ook om intermediairs een platform te bieden om signalen met elkaar te delen en elkaar zo verder te helpen.

Wie ontmoet je hier?

De Raadbaak is dé community voor intermediairs die in contact staan met burgers in de knel. Je vindt hier professionals binnen en buiten jouw vakgebied waaronder schuldhulpverleners, huisartsen, mediators, juristen en medewerkers van de Nationale ombudsman. Samen kun je sparren over zaken die jouw cliënten raken. Van laaggeletterdheid, schulden, ontslag tot gezondheidsklachten. Zo helpen we mensen met een hulpvraag sneller op weg.

Doe je mee?

De Nationale ombudsman roept professionals van hulpverlenende instellingen op om vooral eens een kijkje te nemen op de Raadbaak. Registreer je als nieuw lid. Vul je profiel in en vergeet je profiel foto niet, zo maken we de Raadbaak persoonlijk en zie je met wie je een gesprek hebt. Doe mee!

Vragen? Stuur de communitymanager een bericht op de Raadbaak.

Tot snel op de Raadbaak!

Twee professionals in gesprek