Participatie en invloed 2022

De afgelopen vijftien jaar zijn meerdere taken van de Rijksoverheid overgedragen aan gemeenten. Met als belangrijkste redenen om burgers beter en sneller te kunnen helpen, menselijk contact te bevorderen en kosten te besparen. Gemeenten staan immers dichter bij de burger dan het Rijk.

Toch krijgt de Nationale ombudsman vaak klachten van burgers over gebrek aan participatie en vooral ook invloed. Hij vindt dat burgers juist invloed moeten kunnen hebben op beslissingen en ontwikkelingen die hen direct raken. De ombudsman onderzoekt daarom de decentralisaties vanuit burgerperspectief. Het gaat daarbij specifiek over de Wmo, de Participatiewet en - samen met de Kinderombudsman - de Jeugdwet. De drie onderzoeken leiden in 2023 tot een visie op Participatie en invloed in het sociaal domein. Daarnaast doet de Nationale ombudsman onderzoek naar de overdracht van publieke taken aan private organisaties en de gevolgen daarvan voor de toegang tot het klachtrecht in het sociaal domein.

Lees meer over onze meerjarenprogramma's.