Participatie en invloed in het sociaal domein 2024

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman brengen dit jaar gezamenlijk het derde en laatste rapport uit over participatie en invloed in het sociaal domein. Dit onderzoek gaat over participatie en invloed in de Jeugdwet.

Eerder bracht de Nationale ombudsman de rapporten 'Burger in zicht' uit over de participatie en invloed binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 'Inspraak mag geen vinkje zijn' over de Participatiewet.

De drie onderzoeken gaan in op de vraag of burgers – en in het laatste onderzoek kinderen - de mogelijkheid hebben om mee te denken over beleid dat hen raakt en in hoeverre zij invloed hebben op hun situatie als zij vallen onder deze wetten. Daarnaast kijken we hoe klachten worden afgehandeld.