Toegang tot voorzieningen

Burgers krijgen steeds moeilijker contact met overheden en uitvoeringsorganisaties. Ze lopen aan tegen lange wachttijden. De overheid kijkt voor oplossingen naar de mogelijkheden van digitale diensten en naar wat de burger zelf kan doen.

De overheid verwacht 'zelfredzaamheid' en 'eigen kracht' van de burger. Door onze onderzoeken en de klachten die we krijgen, zien we dat het voor veel burgers lastig is om voorzieningen en hulp aan te vragen. Vooral als iemand meer en langlopende voorzieningen nodig heeft. Dan heeft de burger te maken met verschillende loketten, digitale systemen, wetten en regels.

Lees meer over onze meerjarenprogramma's.