Met het oog op de komst van de Omgevingswet en de wet 'Versterking participatie op decentraal niveau' vernieuwen we de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman en de toolkit 'Het beste besluit' van de Kinderombudsman. De Participatiewijzer geeft richting aan het behoorlijk omgaan met de inbreng en inspraak van burgers. De toolkit 'Het beste besluit' helpt professionals om het belang van kinderen bij beslissingen voorop te stellen.

De Participatiewijzer actualiseren we in overleg met ervaringsdeskundigen (burgers, burgerorganisaties en ambtenaren) en experts (wetenschappers en professionals in burgerparticipatie). We verwachten dat de vernieuwde participatiewijzer begin 2024 beschikbaar is.