Armoede 2022

Nog steeds leeft bijna een half miljoen Nederlandse huishoudens in armoede, waaronder ook gezinnen met minderjarige kinderen. Ook zzp-huishoudens en niet-Europese huishoudens lopen risico op armoede. De coronamaatregelen en de stijgende energieprijzen treffen met name deze groepen extra hard.

Er wordt de komende tijd een flinke stijging verwacht van het aantal mensen dat te maken krijgt met problematische schulden en daarmee met armoede. De overheid is ook nog altijd druk bezig met de gevolgen van de toeslagenaffaire. De Nationale ombudsman monitort de klachtafhandeling hiervan, maar wil ook lessen trekken voor de toekomst. Wat kunnen overheden leren van de compensatietrajecten van de toeslagen- en de Groningse gaswinningschade?

Lees meer over onze meerjarenprogramma's.