Ondernemers in de knel door corona: ontwikkel maatwerk voor schrijnende gevallen, invordering en schuldhulpverlening

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Zzp'er met laptop en papieren voor zich aan het werk in een café

  De overheid heeft tijdens de coronacrisis heel veel zzp'ers en kleine ondernemers goed geholpen. Maar er blijven schrijnende gevallen die buiten de boot vallen. Gemeenten hebben de ruimte nodig om voor hen lokaal maatwerk toe te passen. Dat gaat verder dan alleen een luisterend oor bieden of een individueel geval oplossen. Gemeenten moeten actief aan de slag. Zodat verder wegglijden voorkomen kan worden. Daarbij is ook bij invordering van buitengewone coronaschulden maatwerk cruciaal. En is het van belang dat gemeenten zich goed voorbereiden op de schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers.

  Reinier van Zutphen: "Zzp'ers en kleine ondernemers die niet in aanmerking komen voor coronasteun hebben het moeilijk. Buffers zijn op, pensioenpotjes zijn gebruikt, geld is geleend van familie en vrienden. Bij veel ondernemers staat het water aan de lippen. Voor de komende tijd voorzie ik problemen bij terugvordering door de overheid en verwacht ik dat hulp nodig is bij flinke schulden. Hier is echt maatwerk nodig, anders gaan veel ondernemers het niet redden."

  Schuldhulpverlening

  In eerdere onderzoeken constateerde de ombudsman dat tijdige schulphulp aan zzp'ers in veel gemeenten nog niet vanzelfsprekend is. De verschillen in omgang met schuldhulpverlening tussen gemeenten blijken enorm groot te zijn. En daar komt bij dat bij ondernemers terughoudend zijn om voor hulp aan te kloppen bij de gemeente. De gemeenten moeten daarom alerter en actiever zijn in hun dienstverlening voor deze groep burgers.

  De ombudsman onderzoekt op dit moment hoe de gemeentelijke schuldhulpverlening aan kleine zelfstandigen in verschillende gemeenten verloopt.

  Knelpunten coronasteunmaatregelen

  De roep om maatwerk voor ondernemers komt voort uit 500 meldingen die binnenkwamen bij het meldpunt en twee rondetafelgesprekken. Op basis van deze 500 meldingen constateerde de ombudsman vier knelpunten bij de coronasteunmaatregelen:

  1. Tozo II, III en IV zijn door partnertoets te laag voor zzp'ers met hoge vaste lasten
  2. TONK-voorwaarden zijn te streng
  3. Geen compensatie mogelijk door foute code Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code)
  4. Geen TVL door geen of beperkte omzet in referentieperiode

  De knelpunten zijn tijdens een eerste rondetafelgesprek voorgelegd aan vertegenwoordigers van Vereniging Zelfstandigen Nederland, Kamer van Koophandel, Rijkdienst voor Ondernemend Nederland, MKB/VNO-NCW, Divosa, Geldfitzakelijk, Ikvalbuitendeboot.nl en de ombudsman van de Metropool Amsterdam en Rotterdam. De deelnemers herkenden de knelpunten.

  In een tweede rondetafelgesprek sprak de ombudsman met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat, de Belastingdienst, de Stichting van de Arbeid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Algemene Rekenkamer en de Amsterdamse en Rotterdamse ombudsmannen. In dit gesprek werd stilgestaan bij de knelpunten. En werd gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen die toekomstige betalingsproblemen en schulden moeten voorkomen.

  Lees voor meer informatie over zzp’ers en schuldhulpverlening dit digitale magazine.

  Bijlagen

  Brief aan demissionair minister Koolmees (pdf, 34.26 kB)
  Brief aan VNG (pdf, 34.22 kB)
  Knelpuntenanalyse steunpakket ondernemers (pdf, 183.79 kB)