Reactie staatssecretaris op rapport vreemdelingenbewaring

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  man staat bij raam van detentiecentrum

  De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd op de aanbevelingen uit het rapport 'Grenzen aan vreemdelingenbewaring' van de Nationale ombudsman. De ombudsman concludeert in zijn reactie hierop aan de staatssecretaris dat zij zijn aanbevelingen niet overneemt. Hij meent dat bewoners in vreemdelingenbewaring moeten worden opgevangen in een omgeving met zo min mogelijk beperkingen. Er is sprake van een verschil van inzicht over de wijze waarop in die situatie een veilige omgeving kan worden bereikt. Op 11 december 2020 heeft de Nationale ombudsman de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De Kamer behandelt het wetsvoorstel 'Wijziging van de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring', waarover de ombudsman de staatssecretaris in augustus jl. adviseerde.

  In zijn rapport over vreemdelingenbewaring doet de Nationale ombudsman de staatssecretaris de volgende aanbevelingen:

  • Zorg voor een zinvolle dagbesteding van de bewoners;
  • Zorg voor meer privacy door de mogelijkheid van verblijf in een eenpersoonscel;
  • Wijzig het afzonderingsbeleid en;
  • Zorg voor medisch toezicht bij alle vormen van afzondering

  De ombudsman meent dat met deze aanpassingen de verblijfsomstandigheden voor de bewoners van het detentiecentrum op korte termijn sterk kunnen worden verbeterd. Ook dragen deze aanpassingen bij aan de veiligheid van de bewoners en van het personeel.

  Isoleer mensen niet langdurig bij weigering meerpersoonscel

  De Nationale ombudsman vraagt de staatssecretaris in het bijzonder aandacht voor het langdurig isoleren van vreemdelingen als zij een meerpersoonscel weigeren. Volgens de ombudsman zou deze weigering geen aanleiding moeten zijn om een vreemdeling te straffen. Hij vindt dat deze maatregel vanwege de schadelijke gevolgen niet meer moet worden toegepast,.

  Behoorlijke vreemdelingenbewaring

  De ombudsman heeft de staatssecretaris laten weten graag met haar in gesprek te blijven over een ieders belang bij behoorlijke vreemdelingenbewaring.

  Bijlagen

  Brief staatssecretaris JenV - Reactie op rapport 'Grenzen aan vreemdelingenbewaring' (11 september 2020).pdf (pdf, 49.54 kB)
  Brief Nationale ombudsman - Reactie op reactie staatssecretaris JenV op rapport 'Grenzen aan vreemdelingenbewaring' (10 november 2020).pdf (pdf, 194.86 kB)
  Brief NO - Aan TK ter info over reactie op reactie stas op rapport 'Grenzen aan vreemdelingenbewaring' (10 december 2020).pdf (pdf, 55.06 kB)