Maarten van der Veen (Woonbond): ‘Ik help huurders hun problemen zelf op te lossen’

Op deze pagina

  Interview
  Vijf dezelfde portretten naast elkaar (zwart/wit) met daarop een lachende man (Maarten van der Veen van de Woonbond)

  De Woonbond helpt huurders die tegen problemen aanlopen. Vaak zijn dat problemen met verhuurders, soms ook met de overheid. Bijvoorbeeld op het gebied van huurtoeslag. Maarten van der Veen, jurist bij de Woonbond, over zijn aanpak, inclusief adviezen voor andere professionals.

  Wat doet de Woonbond?

  “Wij komen op voor de belangen van onze leden: huurders en woningzoekenden in Nederland. We maken ons hard voor betaalbare huren en goede woningen in leefbare wijken. Op lokaal niveau, maar ook landelijk.

  Hoe we dat bijvoorbeeld doen? In 2018 hebben we het Sociaal Huurakkoord afgesproken met een branchevereniging van woningcorporaties. Hier staat in dat corporaties de sociale huurprijzen niet te veel mogen verhogen. De maximale verhoging moet gelijklopen met de inflatie.”

  Tegen welke problemen lopen huurders aan?

  “Negen van de tien keer hebben ze een probleem met de verhuurder van hun woning. Denk aan te hoge servicekosten of een te hoge jaarlijkse huurverhoging. Een ander probleem is achterstallig onderhoud dat de verhuurder maar niet oplost.

  Vaak is het probleem gemakkelijk op te lossen. Maar we maken ook heftige situaties mee. Zo had een huurder jarenlang last van een lekkage. Op een gegeven moment stroomde het water langs de muren naar beneden. De verhuurder reageerde maar niet op berichten.

  Het klachtendossier was wel honderd pagina’s lang. Wij hebben toen contact opgenomen met de verhuurder. Hij erkent de situatie gelukkig. Nu zijn we in gesprek over een andere woning en een schadevergoeding.”

  Hebben huurders ook problemen met de overheid?

  “Jazeker. Al is dat wel een klein percentage van de vragen die we krijgen. Huurders willen bijvoorbeeld weten of hun WOZ-waarde klopt. En zo niet, hoe ze bezwaar kunnen maken. Ook zijn er huurders die ten onrechte geen huurtoeslag krijgen.

  Een reden hiervoor was dat de Belastingdienst lange tijd te strikte normen hanteerde. Het gevolg: van sommige huurders werd de huurtoeslag permanent stopgezet. Hierdoor konden veel mensen hun huur niet meer betalen. Of ze moesten ten onrechte duizenden euro’s terugbetalen.

  Wij kregen hier veel meldingen over. Ook de Nationale ombudsman kaartte dit probleem aan. Inmiddels is de uitspraak van de Raad van State bekend: de Belastingdienst zat fout. Huurders kunnen hun verworven recht niet verspelen door een tijdelijke inkomensstijging.”

  Waarvoor kunnen huurders bij jullie terecht?

  “We hebben een aantal online meldpunten, zoals het meldpunt huuralarm. Hier geven huurders hoge huurprijzen, lange wachtlijsten of problemen met huurtoeslag aan. Deze berichten verzamelen we. Zo signaleren we wat er bij huurders speelt. En welke verschillen er zijn tussen woonplaatsen. Vervolgens spreken we de politiek en beleidsmakers hierop aan.

  Ook helpen we individuele huurders met een woning in de vrije sector en met een sociale huurwoning. Leden van de Woonbond kunnen vragen over hun rechten en plichten stellen aan onze Huurderslijn. Ook kunnen we ze juridisch ondersteunen als ze een conflict hebben met een verhuurder.”

  Hoe help jij huurders die ontevreden zijn over hun situatie?

  “Ik probeer huurders zo te helpen dat ze problemen zoveel mogelijk zelf kunnen oplossen. Ik leg uit dat ze eerst in gesprek kunnen met de verhuurder. Of de Belastingdienst kunnen bellen. Ik geef informatie en beantwoord hun (juridische) vragen. Komen ze er echt niet uit met de tegenpartij? Dan neem ik het over.

  In zo’n geval ga ik met de tegenpartij in gesprek. Ik wijs hem of haar op zijn plichten. Of ik schrijf een brief met een aansprakelijkheidsstelling. Als er een rechtszaak moet komen, verwijs ik door naar een rechtsbijstandverlener.”

  Hebben jullie weleens contact met de Nationale ombudsman?

  “Als het gaat om individuele huurders weinig. Maar op breder niveau hebben we vaak dezelfde belangen. Een voorbeeld is de kwestie rondom de ‘gluurverhoging’. In het kort: een verhuurder mag de huur van een sociale huurwoning elk jaar verhogen. Die verhoging is afhankelijk van het inkomen.

  Om te bepalen met welk percentage de verhuurder de sociale huur extra mag verhogen, mag hij inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Dat is toegestaan in de sociale sector. Maar verhuurders in de vrije sector vragen ook vaak inkomensgegevens op. En dat mag niet! Dat is namelijk privacyschending.

  De Nationale ombudsman heeft dit een aantal jaar geleden onderzocht en aangekaart. Wij vonden dat heel fijn. Zo ontstond er meer aandacht voor dit grote probleem.”

  Heb je nog een tip voor andere professionals om mensen te helpen?

  “Zorg dat jij en je cliënt goed geïnformeerd zijn. Wat zijn de feiten? En wat zijn de rechten van je cliënt?

  Probeer ook altijd de dialoog te zoeken. Vooral als het gaat om een probleem met een verhuurder. Je cliënt kan waarschijnlijk niet zomaar ergens anders gaan wonen, als het conflict uit de hand loopt. Leg dus uit dat het belangrijk is vriendelijk te beginnen. Je hard opstellen kan altijd nog. Met een vriendelijke houding kom je makkelijker tot een oplossing waar beide partijen achterstaan.”

  Hier kunt u terecht als professional

  Helpt u ook mensen die problemen hebben met de overheid? Bijvoorbeeld op het gebied van huurtoeslag? En komt u er met de overheid niet uit? De Nationale ombudsman kan u helpen. Bel ons speciale nummer voor professionals: 070 3563550.