Jeanine Verhoef (Nationale ombudsman): ‘Ik word boos als ik hoor dat mensen tegen een muur aanlopen’

Op deze pagina

  Interview
  Vrouw met kort donker haar (Jeanine Verhoef). Ze draagt een rode bril en blauw shirt en vest

  Jeanine Verhoef vindt het belangrijk op te komen voor de rechten van het individu. Dat doet ze in 2020 in haar functie als projectleider van het thema Toegang tot voorzieningen bij de Nationale ombudsman. Over welke voorzieningen hebben we het dan? En wat vindt Jeanine zo leuk aan haar werk bij de ombudsman?

  “Van zorg tot onderwijs en van een uitkering tot een rijbewijs: tot al deze voorzieningen moeten we toegang hebben. Daar moet de overheid voor zorgen, maar in de praktijk gaat dat weleens mis.”

  Drempels bij aanvraag voorzieningen

  “Het thema Toegang tot voorzieningen gaat over belangrijke vragen als: Kan iedereen meedoen in de samenleving? En weet je waar je de hulp vindt die je nodig hebt? Je moet niet tegen allerlei hobbels aanlopen om de voorzieningen te gebruiken waar je recht op hebt. Drempels zijn bijvoorbeeld: je moet maanden wachten voordat je aanvraag behandeld is, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd of procedures zijn te ingewikkeld.

  Neem je rijbewijs. Als je 75 jaar of ouder bent, en je rijbewijs binnenkort verloopt, moet er een medische keuring gedaan worden. Dat is een hoop gedoe. Door lange wachttijden en een tekort aan artsen bij het CBR duurde het erg lang voordat er een besluit genomen werd over je rijgeschiktheid. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als je plotseling met auto naar het ziekenhuis moet.

  Nu is het CBR druk bezig de achterstanden in te halen. Ook heeft de overheidsinstantie zich ingezet om oplossingen te vinden, zodat mensen toch kunnen blijven rijden met een verlopen rijbewijs.

  Er kan meer dan je denkt

  “Aan de ene kant zorgt de coronacrisis ervoor dat mensen minder toegang hebben tot voorzieningen. Zo kon een deel van de thuiszorg en jeugdzorg niet doorgaan, vanwege het risico op besmettingen.

  Tegelijkertijd heeft het coronavirus ook een positieve invloed. Voor daklozen werden ineens opvangplekken geregeld, terwijl dat eerder nooit mogelijk leek. Zo zie je maar, er kan vaak meer dan je denkt.”

  Meer woningen voor adreslozen

  “Ik ben trots op het onderzoek naar knelpunten die zelfredzame adreslozen ervaren. Dit zijn mensen die dakloos werden door bijvoorbeeld ontslag, een echtscheiding of schulden. Deze groep krijgt weinig aandacht, omdat ze niet verslaafd zijn of geen psychiatrische problemen hebben.

  Maar ook bij deze mensen stapelen de problemen zich op. Omdat ze (tijdelijk) geen adres hebben, passen ze niet binnen de regels. Als zij niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP), lijkt het alsof zij niet meer in Nederland wonen. Ze hebben geen briefadres, geen recht op een uitkering en moeite een verzekering te houden. 

  Wij hebben deze problemen aangekaart. Ook deden we een oproep aan de overheid: zorg dat deze groep niet verder afglijdt. Bied maatwerk en denk in mogelijkheden. Wat heeft deze persoon nodig? Kunnen we hem tijdelijk op een recreatiepark inschrijven? En ervoor zorgen dat iemand toch in de BRP ingeschreven blijft staan, zodat hij zijn briefadres behoudt?

  In 2020 keken we wat er is gebeurd na onze aanbevelingen. Het ministerie heeft een plan van aanpak gemaakt voor meer woningen en opvang, betere begeleiding en preventie van dak- en thuislozen. Het gaat langzaam, maar er worden stappen gezet.”

  Lessen uit coronacrisis

  “Uit de coronacrisis zijn goede lessen te trekken. Want er ging ook een hoop beter de afgelopen tijd, zoals de opvang voor daklozen. Daardoor kregen daklozen wat rust en de mogelijkheid hun leven meer op orde te krijgen. Die proactieve opstelling van de overheid hoop ik ook in de toekomst te blijven zien.”

  Wie is Jeanine?

  Jeanine Verhoef woont in Rotterdam. Ze wandelt en fietst veel. Ook zingt ze graag. Jeanine begon in 2005 bij de Nationale ombudsman. Daarvoor hield ze zich als advocaat bezig met vreemdelingenrecht.

  Al van jongs af aan vindt ze het belangrijk op te komen voor de rechten van het individu. “Iedereen moet mee kunnen doen. Ik kan enorm boos worden als ik hoor dat mensen tegen een muur aanlopen bij de overheid. Voor hen zet ik me graag in.”

  Wat ze zo leuk vindt aan haar werk bij de Nationale ombudsman? “Ik vind het interessant om steeds te bedenken waar het vastloopt. En vervolgens een lijstje te maken van punten waar de overheid iets mee kan. De kern raken en oplossingsgericht denken.”

  De Nationale ombudsman kan u helpen

  Werkt u met mensen die problemen hebben met de overheid? De Nationale ombudsman helpt u graag. Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat er misgaat. Bel ons speciale nummer voor professionals: 070 3563550.