Nationale ombudsman lid van bestuur Kirchheiner Stichting

Op deze pagina

  Gebouw universiteit in Leiden

  De Nationale ombudsman is sinds 1 april 2015 lid van het bestuur van de Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie. Reinier van Zutphen vervult deze rol als bestuurslid samenhangend met zijn functie als Nationale ombudsman.

  De Kirchheiner Stichting richt zich op het vak 'ombudsman, democratie en rechten van de mens' en stimuleert onderzoek naar het ombudswerk. Hiervoor heeft de stichting een leerstoel aan de Universiteit Leiden. Het doel van de stichting is het bevorderen, tot stand brengen en in stand houden van deze leerstoel. De leerstoel wordt op dit moment bekleed door prof.mr. L.F.M. Verheij.

  Bestuurssamenstelling

  Het volledige bestuur bestaat uit:

  Mr. Ybo Buruma (voorzitter)
  Drs. Hanneke van Essen (secretaris en penningmeester)
  Mr. Sandra van Heukelom-Verhage
  Prof. Rick A. Lawson
  Mr. Marten Oosting
  Mr. Reinier F.B. van Zutphen

  De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

  Financiële bijdrage

  De Nationale ombudsman en de Universiteit Leiden leveren beide een financiële bijdrage aan deze leerstoel. De Nationale ombudsman doet dit door elk jaar 25.000 euro bij te dragen. Dit doet hij sinds 2021 en voor een periode van 5 jaar. Voor de financiële verantwoording kijkt u op de site van het Leids Universiteits Fonds.