2016/105 Terugblikonderzoek spelregels geluidsopnamen

De Nationale ombudsman heeft een terugblikonderzoek ingesteld in vervolg op zijn eerdere onderzoek 'Spelregels voor het maken van geluidsopnamen' (2014/166). In dit terugblikonderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de overheidsinstanties de spelregels in de praktijk toepassen en welke problemen hierbij kunnen ontstaan.

Instanties die te maken krijgen met vragen van burgers om geluidsopnamen te maken zijn de IND, het UWV, de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdzorg Nederland en de Gecertificeerde instellingen. Hier ontving de ombudsman de meeste klachten over en zij waren dan ook betrokken bij het eerdere onderzoek in 2014. Uit dit terugblikonderzoek blijkt nu dat deze overheidsinstanties de spelregels ingevoerd. De ervaringen zijn overwegend positief. Wel wordt aangegeven dat ze ook tegen enkele dilemma's aanlopen. Zo kunnen in de praktijk problemen ontstaan als de burger zich niet aan de spelregels houdt en stiekem opnamen maakt. Er is dan geen zicht op het gebruik voor andere doeleinden.

De ombudsman is ervan overtuigd dat de spelregels bijdragen aan duidelijkheid over wat burger en overheidsinstanties van elkaar mogen verwachten. 'Juist door transparant te zijn, neem je als overheid de behoefte om stiekem opnamen te maken bij burgers weg', aldus Van Zutphen. En door over de achterliggende motieven van burgers in gesprek te gaan kan er al veel 'kou uit de lucht' worden gehaald. Hij moedigt overheden aan om verder aan de slag te gaan met de spelregels.

Publicatiedatum
Rapportnummer
2016/105