Ombudsman Pensioenen

De Nationale behandelt geen klachten over pensioenen. U kunt hiervoor terecht bij:

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Met ingang van 1 januari 2009 zijn ook verzekeraars in hun hoedanigheid van pensioenuitvoerder aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen. De huidige Ombudsman Pensioenen is mevrouw mr. Henriëtte de Lange.

Adres
Postbus 93560
2509AN DEN HAAG
Nederland
Postadres
Postbus 93560
2509AN DEN HAAG
Nederland
Telefoonnummer
070-3499621