Probleem met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Friesland

Een onjuist rapport

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) schrijft een rapport over Iris. Hierin staat of zij wel of niet voor haar dochter kan zorgen. Maar het AMK heeft Iris hier zelf nooit over gesproken. Volgens Iris klopt het rapport niet. Dat moet zo snel mogelijk worden rechtgezet.

Niemand luistert

Iris dient een klacht in. En nog eens. Maar niemand luistert naar haar. Ze is wanhopig. Daarom dient ze een klacht in bij de Nationale ombudsman. Die neemt haar gelukkig wel serieus.