2021/001 Aanbevelingen om de te lange behandelingsduur schadeclaims bij Defensie aan te pakken

Rapport

De Veteranenombudsman ontvangt regelmatig klachten over de lange behandelingsduur van verzoeken om volledige schadevergoeding door Defensie. De procedure duurt vaak jaren. Dit zorgt voor veel stress en onzekerheid bij de veteraan. Daarom deed de Veteranenombudsman een onderzoek.

Hij concludeert dat het een complexe procedure is waarin veel moet worden uitgezocht. De Veteranenombudsman vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt maar stelt dat de behandeling van een claim in beginsel nooit langer mag duren dan twee jaar. Ook benadrukt hij dat er over de procedure duidelijk en transparant met de veteraan moet worden gecommuniceerd.

Defensie heeft verbeteringen aangekondigd, waaronder een pilot met drie advocatenkantoren, om de procedure te versnellen. De Veteranenombudsman gaat na de zomer van 2021 bekijken wat de pilot en de andere verbetervoorstellen hebben opgeleverd.

Naast de door Defensie aangekondigde verbeteringen en de pilot met een aantal advocatenkantoren, ziet de Veteranenombudsman nog andere mogelijkheden om het proces te versnellen. Hij doet op basis van zijn onderzoek Defensie de volgende aanbevelingen:

•Versterk de rol van de zorgcoördinator in het Herziene voorzieningen- en uitkeringsstelsel.

•Maak het mogelijk dat de medische dossiers digitaal aan de belangenbehartiger kunnen worden aangeleverd.

•Ga in overleg met het UWV voor een betere afstemming tussen ABP/SMO/Defensie en het UWV.

•Onderzoek of het juridisch mogelijk en uitvoerbaar is om in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud op te nemen dat ruimte biedt om bij bepaalde gewijzigde omstandigheden terug te komen op het eerder overeengekomen schadevergoedingsbedrag.

Publicatienummer
2021/001