2020/050 Belastingdienst verstrekt bankafschriften aan partner

Instantie
Rapportnummer
2020/050
Rapport

De klacht


Verzoeker vindt dat de Belastingdienst zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Het gaat er om dat bankafschriften van verzoeker in privé en bankafschriften van een derde (Speel NV) aan zijn partner zijn verstrekt in de bezwaarprocedure ib 2012. Ook vindt verzoeker het niet juist dat in de klachtbehandeling is opgenomen dat de inspecteur meent dat zijn partner de geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Oordeel


Het onderzoek richt zich op de klachtbehandeling door de Belastingdienst. De ombudsman geeft geen juridisch oordeel over de vraag of de geheimhoudingsplicht is geschonden. Dat laatste is aan de rechter. De ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst in redelijkheid heeft kunnen komen tot zijn standpunt in de klachtbehandeling dat voor de privé-bankafschriften van verzoeker de geheimhoudingsplicht niet is geschonden. Voor Speel NV volgt de ombudsman het standpunt van de Belastingdienst dat hierover in de klachtbehandeling geen informatie kan worden gegeven. Op deze punten is de klacht niet gegrond.

Ten slotte vindt de ombudsman het niet juist dat in de klachtbehandeling door de Belastingdienst is opgenomen dat de inspecteur van oordeel is dat de partner van verzoeker de geheimhoudingsplicht heeft geschonden.