2020/001 Klacht over politie Rotterdam inzake het de aanvraag tot het verkrijgen van een beveiligingspas

Rapportnummer
2020/001
Rapport

Het bedrijf van verzoeker leidt mensen op tot beveiliger. Vervolgens worden deze beveiligers uitgeleend aan andere bedrijven. Deze beveiligers hebben een beveiligingspas nodig. Verzoeker vraagt deze pas voor hen aan. De aanvraag loopt via de politie Rotterdam. Volgens verzoeker handelt de politie deze aanvragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn van acht weken af. Doordat deze afhandeling te lang duurt, wordt verzoeker in de uitoefening van zijn bedrijf geschaad. Hij heeft over de lange behandelingsduur een klacht ingediend bij de politie. De politie weigert zijn klacht in behandeling te nemen. Dit omdat de klacht volgens de politie betrekking heeft op de wijze waarop de politie haar beleid uitvoert.

Verzoeker klaagt er over dat de regionale politie eenheid Rotterdam zijn aanvragen niet voortvarend en binnen de daarvoor gestelde termijn heeft afgehandeld. Ook klaagt verzoeker er over dat de politie zijn klacht over de lange behandelingsduur niet in behandeling wil nemen.

Behalve deze klacht heeft de Nationale ombudsman nog twee andere klachten ontvangen van twee andere verzoekers over de politie Rotterdam over de lange behandelingsduur van de aanvragen voor een beveiligingspas.

De Nationale ombudsman constateert dat de politie de aanvragen niet binnen de daarvoor gestelde ter van acht weken heeft afgehandeld. Ook heeft de politie verzoeker tussentijds niet uit eigen beweging geïnformeerd over de stand van zaken. De Nationale ombudsman vindt dat de politie de aanvragen onvoldoende voortvarend heeft afgehandeld en dat zij ook in de informatieverstrekking over de vertraagde afhandeling naar verzoeker toe te kort is geschoten.

De Nationale ombudsman constateert verder dat de politie niet zorgvuldig is omgegaan met de klacht van verzoeker door deze klacht niet te willen behandelen. Klachten over de behandelingsduur zijn concrete gedragingen waarover men kan klagen.

Vereiste van voortvarendheid: niet behoorlijk
Vereiste van goede informatieverstrekking: niet behoorlijk
Vereiste van professionele klachtbehandeling: niet behoorlijk

De Nationale ombudsman doet de politie de aanbeveling om een procesbeschrijving te maken die voor de aanvrager van een beveiligingspas overzichtelijk is en in deze procesbeschrijving waarborgen op te nemen voor informatieverstrekking en termijnen. Verder doet de Nationale ombudsman de aanbeveling om klachten over de afhandelingsduur van een aanvraag voor beveiligingspas in behandeling te nemen.

Instantie: Politie eenheid Rotterdam

Klacht:

aanvragen tot het verkrijgen van een beveiligingspas niet voortvarend en binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Politie eenheid Rotterdam

Klacht:

verzoekers klacht over de lange behandelingsduur van zijn aanvraag niet in behandeling willen nemen

Oordeel:
Gegrond