2017/063 Douane moet bij 100% controle informatieverstrekking over bevoegdheden en verplichtingen verbeteren

Rapportnummer
2017/063
Rapport

Verzoeker is het niet eens met de wijze waarop de Douane op Schiphol een 100%-controle uitvoerde. De Nationale ombudsman volgt de Douane in haar standpunt dat zij bepaalde controlebevoegdheden mocht uitoefenen, waaronder verzoeker naar het doel van zijn reis en zijn vliegticket vragen. De Nationale ombudsman acht de klacht over de informatieverstrekking over de 100%-controle deels gegrond. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Douane de reiziger beter dient te informeren over de bevoegdheden van de Douane en de verplichtingen van de reiziger daaraan te voldoen. De Nationale ombudsman doet hiervoor een aanbeveling aan de Douane.

Hij onthoudt zich van het geven van een oordeel wat betreft de klacht over het inzien van het mapje met persoonlijke reisdocumenten.

Instantie: Belastingdienst/Douane Schiphol Passagiers

Klacht:

informatieverstrekking over de bevoegdheden van de Douane en de verplichtingen van de reiziger

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Belastingdienst/Douane Schiphol Passagiers

Klacht:

vragen naar het doel van de reis en het vliegticket

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Belastingdienst/Douane Schiphol Passagiers

Klacht:

mapje met persoonlijke documenten van verzoeker ingezien

Oordeel:
Geen oordeel