2017/009 Openbaar Lichaam Bonaire geeft geen uitsluitsel op verzoek om handhaving tegen steenhakkerij

Rapportnummer
2017/009
Rapport

Verzoeker had overlast van zijn buurman die naast de woning van verzoeker grote stenen aanvoerde en die daar liet klein hakken. De buurman zei dat hij de stenen ging gebruiken om een muur te bouwen om zijn terrein af te zetten. Volgens hem was dat legaal. Verzoeker meldde de overlast bij het OLB. Een medewerker van het OLB is langs geweest en had met de buurman gesproken. Het OLB zou onderzoek gaan doen en verzoeker zou er nog van horen. Na rappelleren door verzoeker volgde er weer bezoek, werd gezegd dat nader onderzoek nodig was en dat het OLB er nog op zou terugkomen. Verzoeker vernam echter niets meer van het OLB en de overlast hield aan.

Verzoeker klaagt erover dat het OLB geen uitsluitsel geeft over de vraag of het handhavend gaat optreden tegen een naast zijn woning gelegen steenhakkerij.

In deze zaak hebben OLB-medewerkers weliswaar aandacht gegeven aan de melding van de overlast, echter handhavend optreden daartegen bleef uit, zo ook een besluit dat het OLB niet zou gaan handhaven. Pas tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman gaf het OLB gaf aan dat het OLB niet over zou gaan tot handhaving, omdat het stenen hakken uitsluitend voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een woning zou betreffen. Door verzoeker lange tijd in het ongewisse te laten heeft het OLB dan ook niet behoorlijk gehandeld. In hoeverre het stenen hakken uitsluitend bestemd was voor de bouw van een woning en de reden was om niet over te gaan tot handhaving doe ik geen uitspraak, omdat een oordeel daarover aan de bestuursrechter is. Een formeel schriftelijk besluit daarover ontbreekt echter nog steeds.

De Nationale ombudsman heeft getoetst aan het vereiste van transparantie. Dit vereiste houdt in dat de overheid open en voorspelbaar is in haar handelen, zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet. Dit brengt mee dat de overheid tijdig duidelijke informatie aan de burger verstrekt.

De Nationale ombudsman heeft het bestuurscollege van het OLB aanbevolen zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand een besluit te nemen op het verzoek om handhaving.

Instantie: openbaar lichaam Bonaire (OLB)

Klacht:

geen uitsluitsel gegeven over de vraag of het handhavend gaat optreden tegen een naast verzoekers woning gelegen steenhakkerij

Oordeel:
Gegrond