2016/113 Een moeilijke beslissing met veel impact

Rapportnummer
2016/113
Rapport

Kinderen, die onder toezicht staan van Samen Veilig Midden Nederland (Save), zijn voor de vakantie een paar weken bij hun vader. De vader had financiële problemen en informeerde Save dat hij niet genoeg geld had om voor de kinderen te zorgen en gaf aan dat dit de nodige stress en spanning bij hem thuis met zich meebracht.

Save maakte zich hierdoor zorgen om de kinderen en heeft uiteindelijk besloten de kinderen onder begeleiding van de politie thuis bij vader op te halen en naar hun moeder te brengen.

De vader klaagt over de wijze waarop Save en de politie die dag hebben gehandeld.

De ombudsman constateert dat er bij Save ernstige zorgen waren om de kinderen. Die zorgen bestonden uit het vermoeden dat er niet genoeg eten was, dat er signalen waren dat de kinderen bij vader weg wilden en dat onduidelijk was in wat voor toestand de man verkeerde. Save had het vermoeden dat de vader agressief kon worden. De ombudsman vindt, gelet op de voorgeschiedenis, dat er voldoende reden voor Save was om aandacht te besteden aan de noodkreten van de man. Dat deze aandacht eruit bestond om naar de man toe te gaan is zeer begrijpelijk en passend/getuigt van professionaliteit.

Het is de ombudsman echter niet duidelijk geworden waarom Save eerst van plan was om de politie een kijkje te laten nemen, maar later heeft besloten om de kinderen die avond met assistentie van de politie op te halen.

In het onderzoek is onvoldoende helder geworden wat er die middag is gecommuniceerd en wat er die avond precies is gezegd en gedaan, Zodoende kan de ombudsman zich niet met zekerheid uitlaten over de vraag of het onnodig ingrijpend is geweest dat Save die avond de kinderen bij hun vader heeft opgehaald en uit voorzorg de politie had ingeschakeld.

De Nationale ombudsman onthoudt zich van een oordeel over de handelwijze van Save en van de politie.

Wel merkt de ombudsman op dat de politie zeer grote waarde mag hechten aan de inschatting die Save maakte en dat de politie zelf geen machtiging binnentreden hoeft te hebben als de politie in het kielzog van Save mee naar binnengaat en Save toestemming had om de woning van de man binnen te gaan.

De ombudsman constateert dat de politiemedewerkers kennelijk in uniform aanwezig waren. Dit acht hij niet kindvriendelijk. Met dit rapport vraagt de Nationale ombudsman dan ook opnieuw aandacht voor een kindvriendelijke invulling van het optreden door de politie.

De ombudsman vindt de wijze van klachtbehandeling door de politie in strijd met het beginsel van fair play.

Instantie: Samen Veilig Midden-Nederland

Klacht:

wijze waarop op 28 juli 2015 is gehandeld in verband met de zorgen om verzoekers kinderen

Oordeel:
Geen oordeel

Instantie: Politie-eenheid Oost-Nederland

Klacht:

wijze waarop de politie assistentie heeft verleend aan Samen Veilig Midden-Nederland

Oordeel:
Geen oordeel

Instantie: Politie-eenheid Oost-Nederland

Klacht:

wijze waarop met verzoekers klacht is omgesprongen

Oordeel:
Gegrond