2016/064 Politie moet proces-verbaal opmaken na eenzijdig zwaar ongeval

Rapportnummer
2016/064
Rapport

Verzoeker, reed buiten de bebouwde kom, op zijn motor over een weg die aan landbouwgronden grenst. Op een gegeven moment reed verzoeker door een strook modder die midden op de weg lag. Hij raakte in een slip en verloor daarbij de controle over zijn motor waarna hij tegen een boom is gebotst. Door de politie is dezelfde dag een aantal foto's gemaakt van de weg. De bevindingen van het onderzoek naar het ongeval werd door de politie vastgelegd in een mutatie en niet in een proces-verbaal.

Verzoeker klaagde erover dat politieambtenaren van de politie-eenheid Noord-Nederland, ondanks dringende verzoeken van diverse partijen en in strijd met artikel 3.3.2. van de Aanwijzing verkeersongevallen van het Openbaar Ministerie, hadden geweigerd om op 15 april 2013 en in de periode daarna een volledig proces-verbaal op te maken met betrekking tot het eenzijdige ongeval dat op 15 april 2013 plaats had gevonden.

De Nationale ombudsman was van oordeel dat wanneer er sprake is van een verkeersslachtoffer dat ernstig letsel heeft opgelopen waardoor hij langdurig moet revalideren of waaraan hij in het meest ongunstige geval blijvend letsel overhoudt, de politie een proces-verbaal moet opmaken. Het belang van het slachtoffer bij informatie op basis waarvan een civielrechtelijke aansprakelijkheid-stelling kan worden gebaseerd weegt in dat geval naar het oordeel van de Nationale ombudsman zwaarder. Of het proces-verbaal in een eventuele latere civiele rechtszaak gewicht in de schaalt legt, doet niet ter zake. Een dergelijke afweging wordt immers door de civiele rechter gemaakt. Door dit niet te doen en te volstaan met het opmaken van een mutatie, had de politie gehandeld in strijd met het redelijkheidsvereiste.

Instantie: Politie

Klacht:

politieambtenaren hebben geweigerd om een volledig proces-verbaal op te maken

Oordeel:
Gegrond