2016/029 Politie houdt terecht jongeren aan en vraagt om ID-bewijs

Rapportnummer
2016/029
Rapport

De politie kreeg een melding van geluidsoverlast en het afsteken van vuurwerk op een bekende overlastlocatie. Politieambtenaar X ging omstreeks 23.25 uur ter plaatse. Hij trof een groep jongeren aan en vertelde hen dat er een melding van overlast was geweest. Hij zou de jongeren om hun ID-bewijs hebben gevraagd en later hun ID-bewijs hebben gevorderd, hetgeen de jongeren ontkennen. Op twee jongeren na toonden zij hun ID-bewijs niet, waarna zij werden aangehouden wegens het niet voldoen aan de vordering om een ID-bewijs te tonen.

Verzoekers klagen erover dat de politie hen op 24 augustus 2012 heeft aangehouden wegens het niet voldoen aan de vordering om een ID-bewijs te tonen.

Naar het oordeel van de ombudsman was er voldoende reden om de jongeren om hun ID-bewijs te vragen. Verzoekers stellen dat politieambtenaar X hen noch om hun ID-bewijs heeft gevraagd noch heeft gevorderd dat zij hun ID-bewijs ter inzage moesten aanbieden en dat zij zonder aanleiding zijn aangehouden. De Nationale ombudsman acht deze stelling niet aannemelijk. Het is onwaarschijnlijk dat politieambtenaar X zonder enige reden tot aanhouding over is gegaan, terwijl hij een groep van
12 jongeren tegenover zich had staan en zelf alleen was. Verder blijkt uit de meldkamergesprekken dat X om een auto heeft gevraagd, aangezien hij een groep tegenover zich had die geen ID-bewijs wilde tonen. Bovendien heeft een ter plaatse gekomen collega verklaard dat hij heeft gehoord dat X de jongeren vorderde hun ID-bewijs te tonen. Voorts is gebleken dat twee jongens uit de groep niet zijn aangehouden omdat zij hun ID-bewijs wel hebben getoond. Kennelijk heeft politieambtenaar X dus wel een ID-bewijs gevorderd.

Nu de jongeren geen gevolg gaven aan de vordering hun ID-bewijs te tonen, konden zij in alle redelijkheid worden verdacht van het niet voldoen aan de ID-plicht en was er voldoende aanleiding om de jongeren aan te houden. Dat het Openbaar Ministerie de strafbeschikkingen wegens het niet voldoen aan de ID-plicht later heeft ingetrokken wegens het ontbreken van voldoende wettig bewijs doet hieraan niet af. Met dit sepot is de verdenking immers niet komen te vervallen.

De politie heeft het redelijkheidsvereiste niet geschonden.

De klacht over de vrijheidsontneming is eveneens niet gegrond.

Instantie: politiechef van de regionale eenheid Den Haag

Klacht:

aangehouden wegens het niet voldoen aan de vordering om een ID-bewijs te tonen.

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: politiechef van de regionale eenheid Den Haag

Klacht:

verzoeker onrechtmatig van hun vrijheid beroofd door hen op het politiebureau in te sluiten.

Oordeel:
Niet gegrond