2016/027 CBR wacht te lang met beslissing over op te leggen maatregel

Rapportnummer
2016/027
Rapport

De politie meldt in september 2014 dat verzoeker kort daarvoor met alcohol op aan het verkeer heeft deelgenomen. Gelet op de hoogte van het geconstateerde alcoholgehalte bij verzoeker kon het CBR op grond van de toen geldende regelgeving aan hem een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer opleggen (EMA). Een alcoholslotprogramma (ASP) kon het CBR hem niet opleggen omdat verzoeker bij de aanhouding met de brommer was. Het CBR legt hem de EMA op, maar doet dit pas in april 2015.

Verzoeker klaagt erover dat het CBR na de mededeling van de politie zeven maanden heeft gewacht met het nemen van een beslissing tot het opleggen van een maatregel.

Het CBR heeft vanaf oktober 2014 alle zaken aangehouden waarin een ASP kon worden opgelegd. Maar ook zijn de zaken aangehouden waarbij er sprake was van een 'contra-indicatie' voor het opleggen van een ASP. Dat zijn onder meer zaken zoals die van verzoeker: als hij de overtreding niet met een brommer zou hebben begaan zou er een alcoholslotprogramma zijn opgelegd gelet op de hoogte van het geconstateerde alcoholgehalte.

Reden voor de aanhouding van deze zaken is een rechtszaak die destijds aanhangig was en waardoor mogelijk de regelgeving met betrekking tot het Alcoholslotprogramma zou worden aangepast. De ombudsman oordeelt dat het CBR daarmee wel reden had om zaken aan te houden van burgers aan wie een ASP kon worden opgelegd. Maar omdat op voorhand al vaststond dat aan verzoeker geen ASP kon worden opgelegd, was er in zijn geval geen reden om het nemen van een besluit aan te houden.

De overheid dient, aldus de ombudsman, in een concrete zaak alleen een beslissing aan te houden in afwachting van te verwachten ontwikkelingen in regelgeving, als die ontwikkelingen ook daadwerkelijk van invloed kunnen zijn op de beslissing in die zaak.

Vereiste van goede voorbereiding – gegrond.

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk

Klacht:

zeven maanden gewacht met het nemen van een beslissing over het opleggen van een maatregel

Oordeel:
Gegrond