2015/183 Belastingdienst/Toeslagen moet ongewenst effect op rechten van burgers in een automatiseringssysteem volledig corrigeren

Rapport

In het Toeslagen Verstrekkingen Systeem van de Belastingdienst/Toeslagen worden allerlei gegevens opgenomen die van belang zijn voor het bepalen van het recht op toeslagen. Kort na het in gebruik nemen van dit (nieuwe) systeem op 1 januari 2012 deed zich een probleem voor bij vluchtelingen die in het bezit waren van asielvergunning voor bepaalde tijd. Zo kon het gebeuren dat de in het systeem opgenomen einddatum tot gevolg had dat de uitbetaling van de toegekende toeslag per die datum werd stopgezet. Dit ondanks dat betrokkene ook na die einddatum recht zou hebben op deze toeslag. De Belastingdienst/Toeslagen vond dit een ongewenste situatie. Het systeem werd aangepast voor nieuwe gevallen vanaf april 2012. Hierdoor leidde de einddatum van de verblijfstitel niet meer het stopzetten van de toeslag.

Een klacht en diverse signalen over het toch stopzetten van de toeslag, waren voor de Nationale ombudsman aanleiding een onderzoek in te stellen. Tijdens dit onderzoek bleek dat het risico van het stopzetten van een toeslag nog steeds aanwezig was bij de gevallen die in de eerste drie maanden van 2012 waren ontvangen én de gevallen waarmee het systeem op 1 januari 2012 was gevuld. De Belastingdienst/Toeslagen heeft inmiddels via een systeemaanpassing óók voor deze situaties het risico van het stopzetten van de toeslag weggenomen

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht:

onderzoek naar de handelwijze van de Belastingdienst/Toeslagen rond de stopzetting van toeslagen in geval van verblijfsvergunningen met een einddatum

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2015/183