2015/150 Gemeente Voorschoten informeert onvoldoende over invoering paspoort met langere geldigheidsduur

Rapportnummer
2015/150
Rapport

De echtgenote van verzoeker moest haar paspoort vernieuwen voor zij op woensdag 19 maart 2014 op reis zou gaan. Per 10 maart 2014 bestond de mogelijkheid om een paspoort voor tien jaar aan te vragen. Op grond van informatie van de gemeente verwachtte zij dat zij daarmee tijdig een nieuw paspoort met een geldigheidsduur van tien jaar zou kunnen krijgen. Zij kwam er achter dat dat niet zeker was, toen zij op 5 maart 2014 nogmaals bij de gemeente informeerde.

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Voorschoten geen duidelijke informatie heeft verstrekt rond de overgang van het identiteitsdocument voor vijf jaar naar het identiteitsdocument voor tien jaar.

De gemeente heeft wel via de website, huis-aan-huisbladen en brieven laten weten dat mensen vanaf 10 maart 2014 een paspoort voor tien jaar aan konden vragen. De gemeente ontving vervolgens informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waaruit bleek dat er mogelijk een hausse aan aanvragen kon worden verwacht vanaf 10 maart en dat de leveringstermijn van de paspoorten voor tien jaar mogelijk hierdoor langer zou zijn dan de gebruikelijke vijf werkdagen. De gemeente heeft verzuimd die informatie actief bekend te maken.

De klacht is gegrond wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking.

Instantie: Gemeente Voorschoten

Klacht:

geen duidelijke informatie verstrekt rond de overgang van het identiteitsdocument voor vijf jaar naar het identiteitsdocument voor tien jaar

Oordeel:
Gegrond