2015/040 Belastingdienst had zorgtoeslag op bankrekeningnummer van vrouw moeten overmaken

Rapportnummer
2015/040
Rapport

Monika* klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de Belastingdienst naar aanleiding van haar aanvraag voor zorgtoeslag, ruim € 1.000 heeft gestort op het rekeningnummer van haar ex-partner.

Deze kwestie speelt vóór 1 december 2013 dus de maatregel dat de zorgtoeslag op de rekening van de aanvrager, dan wel – door middel van een convenant - op een rekeningnummer van de zorgverzekeraar gestort moest worden, gold nog niet.

Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman komt naar voren dat door of namens Monika geen rekeningnummer voor uitbetaling van de toeslag bij deze aanvraag was doorgegeven. De Belastingdienst stortte het bedrag op een door Monika in een eerdere aanvraag zorgtoeslag doorgegeven rekeningnummer. Deze eerdere aanvraag was echter al een tijd geleden door Monika ingetrokken en dat was ook door de Belastingdienst verwerkt. Voor toeslagen geldt dat er geen continue relatie met de Belastingdienst hoeft te zijn, dat hangt van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager af.

De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond. De ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst in dit bijzondere geval het door hem gebruikte rekeningnummer ter verificatie aan Monika had moeten aanbieden.

De Belastingdienst handelde derhalve in strijd met het vereiste van een goede voorbereiding.

Met instemming neemt de Nationale ombudsman er kennis van dat de Belastingdienst gezien de bijzondere omstandigheden in dit geval alsnog is overgegaan tot het uitbetalen van de toeslag op het door verzoekster gewenste rekeningnummer. Monika liet de ombudsman weten erg blij te zijn met het bereikte resultaat.

* gefingeerde naam

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

de aan verzoekster toekomende uitbetalingen voor zorgtoeslag over de jaren 2012 en 2013 niet gestort op het door haar gewenste rekeningnummer

Oordeel:
Gegrond