2015/034 Gemeente Sittard-Geleen geeft verkeerde informatie over privaatrechtelijke handhaving

Rapportnummer
2015/034
Rapport

De gemeente Sittard-Geleen heeft een inwoonster de kosten van € 144, die waren gemoeid met het ophalen van verkeerd aangeboden afval bij haar in rekening heeft gebracht.

Verzoekster klaagde erover dat de gemeente haar had geschreven dat, indien zij het niet eens was met aansprakelijkstelling, zij dit ter beoordeling kon voorleggen aan de civiele rechter.

De gemeente had in zowel een eerste brief als in een vervolgbrief aan verzoekster verzuimd aan te geven dat, als zij niet betaalt, het de gemeente is die haar zal dagvaarden. Hierdoor kon bij haar ten onrechte de indruk ontstaan dat er al een betaalplicht bestond en dat de deurwaarder langs zou komen, als zij niet zou betalen. Immers bij de civielrechtelijke aanpak is er pas sprake van een betalingsverplichting, als men na dagvaarding daartoe door de rechter is veroordeeld tot betalen.

De onderzochte gedraging is dan ook niet behoorlijk wegens schending van het vereiste van fair play.

De Nationale ombudsman gaf het college van burgemeester en wethouders in overweging om in (vervolg)brieven aan vermeende overtreders mee te delen dat, als zij de factuur niet betalen, de gemeente hen zal dagvaarden voor de rechter.

De gemeente had verzoekster geschreven dat het niet eens zijn met de factuur niet viel aan te merken als een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Instantie: Gemeente Sittard-Geleen

Klacht:

de kosten van € 144, die waren gemoeid met het ophalen van verkeerd aangeboden afval bij verzoekster in rekening heeft gebracht

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Gemeente Sittard-Geleen

Klacht:

de mededeling dat verzoekster de aansprakelijkstelling kan voorleggen aan de civiele rechter

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Sittard-Geleen

Klacht:

de mededeling dat het niet eens zijn met de factuur niet valt aan te merken als een klacht

Oordeel:
Gegrond