2014/191 Belastingdienst/Toeslagen handelt aanvraag te traag af

Rapportnummer
2014/191
Rapport

De heer Janouk* diende op 7 januari 2014 bij de Belastingdienst/Toeslagen voor de eerste keer aanvragen huur- en zorgtoeslag in. De aanvragen werden niet afgewikkeld binnen de wettelijke beslistermijn van 13 weken. Dit kwam onder meer doordat een voor de aanvraag zorgtoeslag in het systeem aangebrachte blokkade na afronding van de controle niet automatisch werd opgeheven. Ook leidde het invoeren van een verkeerde behandelcode ertoe dat de behandelaar van de aanvraag huurtoeslag niet het signaal kreeg dat er stukken ter beoordeling lagen en de aanvraag verder kon worden afgehandeld. Uiteindelijk werd de eerste beslissing verzonden op 21 juni 2014 en vond rond diezelfde tijd de eerste betaling plaats. De andere beslissingen volgden pas in juli en september. Deze periode is te lang geweest. De klacht van de heer Janouk is gegrond wegens strijd met het vereiste van voortvarendheid.

* gefingeerde naam

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht:

behandelingsduur van aanvraag huur- en zorgtoeslag die verzoeker op 7 januari 2014 indiende

Oordeel:
Gegrond