2014/178 Belastingdienst/Toeslagen ontdekt fout in behandelproces zorgtoeslag door aanhoudend bellen van een burger

Rapportnummer
2014/178
Rapport

Mevrouw Erva1 diende in november 2013 bij de Belastingdienst/Toeslagen voor de eerste keer een aanvraag zorgtoeslag in. Omdat haar aanvraag aan een nadere controle was onderworpen, werd in het geautomatiseerd systeem van Toeslagen een blokkade aangebracht. Na afronding van deze controle werd de blokkade niet automatisch opgeheven. Pas na een telefoontje van mevrouw Erva werd de blokkade ontdekt en opgeheven. Vervolgens werd de aanvraag door Toeslagen verder afgewikkeld en de toeslag uitbetaald in juni en juli 2014. De periode van ruim zeven maanden die gemoeid is geweest met de behandeling van deze aanvraag - gerekend vanaf het moment van indiening tot en met het moment van beschikken en betalen - is te lang geweest. De klacht van mevrouw Erva is gegrond wegens strijd met het vereiste van voortvarendheid.

Gefingeerde naam

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht:

behandelingsduur van aanvraag zorgtoeslag die in november 2013 is ingediend

Oordeel:
Gegrond