2014/168 Gemeente Rijswijk redt toch schuldsanering na verkeerd storten bijzondere bijstand

Rapportnummer
2014/168
Rapport

Het Beschermingsbewindkantoor Nederland B.V. is benoemd tot bewindvoerder van mevrouw Llosa. De gemeente Rijswijk stort een tweetal bedragen die bedoeld zijn voor werkzaamheden van de bewindvoerder niet, zoals nadrukkelijk afgesproken, op de beheerrekening, maar op de leefgeldrekening op naam van mevrouw Llosa. Het door de bewindvoerder ingediende verzoek om compensatie van de ontstane schade, wordt door de gemeente afgewezen. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman komt de gemeente terug op haar afwijzing en besluit om gelet op de bijzondere omstandigheden in dit geval toch het verzoek om compensatie tegemoet te honoreren. De klacht van de bewindvoerder is gegrond wegens strijd met het behoorlijkheidsvereiste van een coulante opstelling.

Instantie: Gemeente Rijswijk

Klacht:

afwijzend beslist op het verzoek om compensatie van de geleden schade. Deze schade is een gevolg van de storting van een tweetal bedragen door de gemeente op een verkeerd rekeningnummer

 

Oordeel:
Gegrond