2013/118: Vrouw klaagt dat gemeente onvoldoende heeft gedaan om parkeerproblemen op te lossen

Rapportnummer
2013/118
Rapport

Verzoekster ervaart overlast van geparkeerde auto's van haar buurman en andere automobilisten voor haar deur. Door dit parkeerprobleem ontstaat er een conflict tussen verzoekster en haar buurman. Verzoekster zoekt daarom in december 2012 hulp bij de gemeente. Ze hoopt dat de gemeente het probleem met haar buurman voor haar kan oplossen. Verzoekster vindt het met name belangrijk dat de gemeente de wet handhaaft. Haar buurman parkeert namelijk tegen de regels in zijn auto langer dan drie uur op een woonerf.

Bij de Nationale ombudsman klaagt verzoekster erover dat de gemeente Lansingerland zich onvoldoende heeft ingespannen om de parkeerproblemen die zij ervaart op te lossen.

De Nationale ombudsman benadrukt dat het bij burenconflicten in de eerste plaats aan burgers zelf is om hun problemen op te lossen. Soms kan een conflict echter zo hoog oplopen dat een burger de gemeente vraagt in te grijpen. De rol van de gemeente is dan in de eerste plaats om toe te zien op de naleving van gemeentelijke regels. Daarnaast mag naar het oordeel van de Nationale ombudsman van de gemeente een inspanning worden verwacht om de verstandhouding tussen partijen te verbeteren.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente zich in dit geval in voldoende mate heeft ingespannen. Zo is de gemeente met verzoekster en de buurman in gesprek gegaan om te kijken of er een oplossing mogelijk was, is de gemeente meermaals ter plekke gaan kijken naar het parkeerprobleem en heeft de gemeente bemiddeling en coaching aangeboden. De gemeente heeft geconstateerd dat verzoekster geen overlast heeft van de auto van de buurman en dat geen sprake is van een gevaarlijke situatie. Wel biedt de gemeente verzoekster de mogelijkheid om melding te maken van hinder of gevaar bijvoorbeeld vanwege andere geparkeerde auto's.

In het licht van de verwachting van verzoekster dat de gemeente uit eigen beweging regelmatig komt controleren, constateert de Nationale ombudsman dat de gemeente is genoodzaakt om prioriteiten te stellen bij de handhaving. De gemeente heeft hierover naar verzoekster duidelijk gecommuniceerd. Helaas hebben de inspanningen van de gemeente niet tot een oplossing geleid. Het is echter begrijpelijk dat de gemeente op enig moment haar inspanningen staakt, als na verschillende pogingen daartoe is gebleken dat bemiddeling tussen de partijen niet is geslaagd.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente Lansingerland heeft gedaan wat men van haar mag verwachten en heeft gehandeld in overeenstemming met het vereiste van 'luisteren naar de burger'.

Instantie: Gemeente Lansingerland

Klacht:

onvoldoende ingespannen om de parkeerproblemen die verzoekster ervaart op te lossen

Oordeel:
Niet gegrond