2012/163: Gemeente weigert waarschuwingsbord op onoverzichtelijke plek bij oversteekplaats fietsers

Rapportnummer
2012/163
Rapport

Verzoeker klaagt er over dat de provincie Groningen niet bereid is bij een brug op de N998 een ander waarschuwingsbord te plaatsen, waarmee gemotoriseerd verkeer wordt geattendeerd op overstekende fietsers.

Verzoeker trekt al een aantal jaren bij de provincie aan de bel, omdat hij de verkeerssituatie voor fietsers onveilig vindt. Gemotoriseerd verkeer vanaf Kantens zou overstekende fietsers niet meer goed kunnen zien nadat de brug is verhoogd.

De provincie is echter van mening dat de situatie voldoende overzichtelijk is. Om aan de wens van verzoeker tegemoet te komen is een bord geplaatst, waarmee gewaarschuwd wordt dat zich fietsers op de rijbaan kunnen bevinden. Verzoeker vindt deze oplossing echter onvoldoende, omdat daarmee niet duidelijk wordt dat fietsers de weg oversteken op een plek waar je dat niet zo snel verwacht.

De Nationale ombudsman overwoog dat de provincie terecht een terughouden beleid hanteert bij het plaatsen van verkeersborden, maar is het niet met de provincie eens dat het plaatsen van een ander bord niet zinvol zou zijn. Geconstateerd is dat bij het naderen van de brug moeilijk zichtbaar is dat direct na de brug fietsers kunnen oversteken. In dit specifieke geval zou dan ook het belang van de verkeersveiligheid zwaarder moeten wegen dan het belang van het terughoudend beleid bij het plaatsen van verkeersborden. Met hun beslissing heeft de provincie gehandeld in strijd met het redelijkheidsvereiste.

Het college van gedeputeerde staten is in overweging gegeven alsnog tegemoet te komen aan de wens van verzoeker.

Instantie: college van Gedeputeerde Staten van Groningen

Klacht:

niet bereid om bij de brug bij de voormalige steenfabriek Ceres langs de Provinciale weg N998 tussen Kantens en Usquert ten behoeve van het gemotoriseerd verkeer een - ander - waarschuwingsbord voor overstekende fietsers te plaatsen waaruit duidelijk blijkt dat direct over de brug een oversteekplaats is voor fietsers

Oordeel:
Gegrond